Καθαρισμοί μας

Δείτε μερικές από τις εργασίες καθαρισμού που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς.

Αρχικός Καθαρισμός καταστήματος “Αθήναιον”

Οκτώβριος 2020

Αποστείρωση Χώρων με ξηρό ατμό, εταιρεία Softly

Σεπτέμβριος 2020

Αρχικός Καθαρισμός Οικίας στην Πετρούπολη

Σεπτέμβριος 2020

Αρχικός Καθαρισμός καταστήματος “Αθήναιον”

Οκτώβριος 2020

Αποστείρωση Χώρων με ξηρό ατμό, εταιρεία Softly

Σεπτέμβριος 2020

Αρχικός Καθαρισμός Οικίας στην Πετρούπολη

Σεπτέμβριος 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δημοσθένους 23, Ίλιον

T.K. 13123 , Αθήνα